Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2015

  Wyprzytulaj mnie  ...
Reposted fromIriss Iriss viachceblantao5rano chceblantao5rano
Sponsored post
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
4040 bce6
Reposted fromiamstrong iamstrong viarabarbarowy rabarbarowy
Dzisiaj kocham Cię jeszcze bardziej niż wczoraj, a nie możesz sobie nawet wyobrazić, jak bardzo kochałem Cię wczoraj.
— Listy pisane miłością
Reposted frombeatkazz beatkazz viamentalstate mentalstate
2836 ccbe
Reposted fromscorpix scorpix viapraesens praesens
3382 efb7
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viasann sann
3950 5c85
Reposted fromcalifornia-love california-love viarosses rosses
0664 0316 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viazuazuzanna zuazuzanna

May 21 2015

May 20 2015

2590 1fb8 500
2854 ca5f
Reposted frompesy pesy viabibisi bibisi

May 18 2015

Czuję się taka wiesz, niewystarczająca. Nie wystarczająco piękna, mądra, chuda. Nie wystarczająco wystarczająca.

THINGS I LIKE

  • when people use my name in conversation
  • when people say “this reminded me of you!”
  • when people remember little things i say/do
  • when people genuinely thank me for things i’ve done for them
  • when i think of the same thing at the same time as someone else and you give each other the look
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz

May 16 2015

0449 4051
Reposted fromaletodelio aletodelio viakregoslupkota kregoslupkota
8096 47e2
Reposted fromkaraibski karaibski viaepidemic epidemic
Zawsze, gdy z nim jestem, choć odurza mnie jego obecność, przychodzi do mnie myśl, której się boję: Gdzieś w głębi ogarnia mnie przerażenie, że jeśli go stracę, to jakbym straciła część siebie i zostanę okaleczona już na całe życie. 
— S. Kingsbury "Lato, kiedy kochał mnie Fletcher Greel"
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viakamykowata kamykowata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...